Durmitor Međed Terzin Bogaz 06 08 2017g. neđelja u 5h srednje teška tura

Oblun. Planinarenje i nešto više… “Durmitor je najljepša planina svijeta” izjavio je 90-godišnji prof. dr. Željko Poljak hrvatski naučnik, ljekar, književnik, publicist i jedan od najistaknutijih planinara i alpinista SFR Jugoslavije. A boravio je na većini planinskih masiva svijeta, od Prokletija do Anapurne na Himalajima. Strme padine M. V. Međeda ( 2287mnm), Terzinog bogaza ( 2303mnm) plavetno nebo razliveno preko njihovih travnatih i šumovitih pleća i divokoze što bezbrižno pasu, namame smrtnika u svijet visina. A tamo čovjek ne zna hoda li ili lebdi snovima, šire li mu se źenice da uhvate svjetlost koja se rasula ili vrhove što se igraju žmurke sa sunčevim zracima.

Saznaj više…