Vrmac novi ugao 17 2 2019g.neđelja 7 30h rekreativna( laka, srednja) tura

Oblun. Planinarenje i nešto više… Crna Gora je Nojeva barka u koju su sakupljeni najljepši primjerci flore, faune, geografije planete Zemlje. U njoj je najužniji fjord Evrope, Boka „nevjesta Jadrana“. A na nevjesti kruna, planina Vrmac. Nazvali su je pješački raj, raj za noge, oči, dušu…  Na tom nebeskom počivalu se ukršta mnoštvo raznorodnih staza iz Kotora i Tivta do dva najviša vrha sv.Ilija i Velji vrh. Svaka je jedinstvena po flori, arhitekturi urbanih cjelina, geomorfologiji pa Vrmac uvijek obilazimo „novim“ stazama. I ovog puta uspon koncipiramo sa više varijanti prilagođenih planinarima svih nivoa kondicione spremnosti, turu popunimo kao šipak legendama, geografijom, iznenađenjima…

Saznaj više…

Vrsuta Sutorman subota 2 2 2019g. 7 30h  laka (rekreativna) tura

Oblun. Planinarenje i nešto više… „ Oj Vrsuto goro velja U teb` trava do koljena…“ Upoznavanje pjesmom ovjenčane planine Vrsute( 1183mnm), prekrasne Crmnice, trase stare pruge i Tuđemila na kojima je Crna Gora stekla nezavisnost 1042.god. Prijatno vrijeme, dobra staza i čudesan pogled sa vrha obojen plavetnilom mora, neba, jezera, planina… Laka staza obuhvata uspon na jedan ili oba vrha, makadamom, šumom i trava-kamenom.

Saznaj više…

Brskut Orline Treskavac 20 1 2019g. neđelja 8h laka( srednja) tura

Oblun. Planinarenje i nešto više… Planina daje snagu, ljepotu, vazduh, zadovoljstvo, ne samo planinarima. U njoj se uživa i kada pada snijeg. Snijeg otežava kretanje, skraćuje vidik, ali čisti vazduh, usporava vrijeme, smiruje, bistri um, pojačava emocije. Idemo na vrh na koji se rjeđe ide, iako je poseban. Jednima je sveprisutan i koristan, drugima samo obris u perifernom vidu, trećima ime, ljepota, izazov i filozofija. “ Oj Brskute moj medeni skute Planinice mljekodavalice” Ova akcija obuhvata: 1) Lagano, gotovo romantično hodanje šumom i livadama do Orlina ( 1453 mnm), staništa orlova, koje planinari gledaju sa čežnjom, jer se na njih neće nikad popeti i 2) naporan uspon na popularni Treskavac( 2024mnm).

Saznaj više…

Lovćen Tatinac Mrajanik 13 1 2019g neđelja 8h laka tura

Oblun. Planinarenje i nešto više… Lovćen, simbol i stožer Crne Gore, Njeguši kolijevka dinastije Petrović-Njegoš i Guvernadura Radonjića koji su kreirali modernu povijest Crne Gore. Tu je istorija u kamenu, vazduhu, glasu i riječima, stavu i pogledu. Sa ovog nebeskog počivala, sa vrhova koji dodiruju nebo, fascinantan je pogled  na čudesni Bokokotorski zaliv, zatalasano more planina, sela sokolova gnijezda ušuškana na terasama vertikalnih strana, staze i puteve što se kao zmije niz ljuti krš spuštaju do velike vode. Sve je prekriveno bijelim ogrtačem koji se rastapa u beskrajnom modrom beskraju naviše i naniže.

Saznaj više…

VIII-posljednji Memorijal Bardanjolt Medova 10 2 2019g.neđelja 7h

Oblun. Planinarenje i nešto više… „ O najmanji od naroda! Tvrda stijeno tvrđeg kraja! Prijestolje od slobode, ti velika Crna Goro!…” A. Tenison Oblun 8 godina obilazi važna mjesta iz istorije crnogorskog naroda koji je vjekovima čuvao slobodu, slavno ime i svoju malu državu, koga su i protivnici u ratu poštovali! Prije 1000 g. u Skadru su stolovali kraljevi Mihailo, Bodin, Mihailo II, Dobroslav, Vladimir, Đorđe, Grubješa, Gradihna Vojislavljević. Pośetićemo manastir u kome su sahranjeni, odati poštu hiljadama Crnogoraca iz brda i śevera Crne Gore poginulih u opsadi Skadra 1912-1913g. na Bardanjoltu i položiti vijenac u more kod Medove đe je na Badnji dan 1916g. potonulo 386 dobrovoljaca iz Amerike…

Saznaj više…

Rumija VIII tradicionalni uspon 8 1 2019g. utorak 6h  srednja( teška)  tura

Oblun. Planinarenje i nešto više… Tradicionalni uspon na Svetu crnogorsku planinu Rumiju(1595mnm) u čast i slavu svetog Vladimira Dukljanskog i vječne Crne Gore uvijek izvodimo za  Božić. Zavisno od broja prijavljenih i vremena uspon i silazak ćemo izvesti  iz Starog Bara i Dobrog dola. Sa vrha je predivan pogled na nepregledno plavetnilo Jadranskog mora, Skadarsko jezero, Lovćen, Podgoricu, śevernu i srednju Albaniju, Makedoniju, većinu crnogorskih planina… http://www.oblun.me/rumija-tradicionalni-uspon-8-1-2018-god/

Saznaj više…

Śenica Medun i pećina Magara 6 1 2019g. neđelja 7h rekreativna( laka) tura

Oblun. Planinarenje i nešto više… Badnje noći u Vitlejemskoj pećini Marija( Merjema) je rodila Božića Isusa Hrista ( Isu). Pastiri su nabrali i donijeli drva-badnjake da ih zagriju. Izlaskom čovjeka iz pećine počinje civilizacija, rođenjem Isusa Hristosa počinje nova era-istorija. Simbolični uspon na Śenicu( Zavor 531mnm) i Medun, svjetla velegrada, branje badnjaka, svitanje iznad Podgorice i Lovćena. Badnjake unosimo u Magaru da zagrijemo Oblun za novu planinarsku eru. Akcija približava noć i svijetlo, uspon i silazak, vrh i pećinu, ljude, puteve i vjerovanja, poimanja svijeta. Ali, ne spajamo moral i ljubav sa sebičnošću i novcem…

Saznaj više…

 • Plan akcija je podložan izmjenama, naročito usljed nepovoljne prognoze vremena.

  Učešće na akciji je dobrovoljno i na sopstvenu odgovornost! Pridržavaj se pravila ponašanja prema prirodi i ostalim učesnicima.

  Važan dio Akcije su upoznavanje kulture, istorije, geografije, flore, faune i zabavni sadržaji.

  Izvršavaj uputstva vođe izleta, jer je on i zakonski odgovoran za tebe! Neka ti je uvijek u vidnom polju. Primjedbe koje imaš saopšti mu nasamo poslije ture.

  Prilagodi se grupi, ne žuri, zaostanak najavi! Detaljno se informiši i pripremi za napore na turi. Ponesi da nudiš, ne da tražiš. Uvijek ponesi za kišu i hladnoću ili trpi!

  Brini o bezbjednosti, svojoj i drugih! Ne bacaj smeće! Ne čupaj biljke! Pomogni slabijima. Ne odronjavaj krše! Pusti druge da uživaju u prirodi.