Rovačka Glava kanjon Kruševačkog potoka neđelja  28 4 2019 6 20h  srednje teška( laka) tura

Oblun. Planinarenje i nešto više…Ova akcija je puna neobičnosti i nelogičnosti. Na uspon idemo vozom koji ide kroz zemlju, a nije metro, vrh je Rovačka glava, a nalazi se u Vasojevićima. Polazimo sa željezničke stanice koja je u tunelu, staza ide stepenicama, kroz tunele, uz kanjon potoka koji nema vode, livadama bez stoke, šumarcima čije je drveće horizontalno. Na vrh Rovačke glave (1326mnm) i vertikalne litice Platija dolazimo livadama…

Saznaj više…

Oblun Balšin grad Žabljak Crnojevića roštilj 14 4 2019g. neđelja 8 30h, rekreativna tura

Oblun. Planinarenje i nešto više…Na ovoj akciji putujemo kroz vrijeme. Oblun nas ukrca u Vremeplov i na 15-om km od Podgorice ujezdimo u  14. stoljeće na Balšića gradu i 13-o Žabljaka Crnojevića. Iz 11. stoljeća Gornjeg grada Obluna Vojislavljevića sići ćemo u praistoriju ilirskog Obluna u 5. 6. St. p.n.e. Preko kamenih ploča iz doba Krede, nadahnuti čudesnošću Zemlje, teleportovaćemo se u današnjicu i ljepotu života slaviti nekoliko časova pored Gornjeg Malog Blata, u podnožju Obluna, uz pjesmu, jelo, piće.Svako bira aktivnost i lokalitet na koji će ići, da li će i što jesti i piti( ništa osim dobrog raspoloženja nije  obavezno). 

Saznaj više…

OBAVJEŠTENJE!

Oblun. Planinarenje i nešto više…PRIJAVE ZA VIII MEMORIJALNI USPON NA TARABOŠ JE DO ČETVRTKA 18 04 2019g, a potvrda ranije prijave do četvrtka veče.  DO ISTOG DATUMA MOŽE SE PRIJAVITI ZA AKCIJU Sinjal Plitvička jezera Una Krka Putevi AVNOJA Jajce Drvar Bihać, Mostar ibenik 1-4 maj 2019g.

Saznaj više…

Kanjon Mrtvice 6 4 2019g. subota 8 30h, laka tura 

Oblun. Planinarenje i nešto više…Planinarski vjesnik neukrotive snage i optimizma koju nosi proljeće je čudesni kanjon Mrtvice. Kao Aska ispred vuka, zapjenušana i divlja Mrtvica skače, izvija se i klizi, izbija iz stijena, ispod krša, šišti i huči u slapovima, bukovima, niz žljebove u kamenu ili kaplje sa busjenja mahovine. Samo mjestimično, pogledavši naviše ugledamo vijugavu modru liniju neba kako se provlači između okomitih stijena visokih hiljadu metara. Očarani koračamo iako bi opijeni tom simfonijom zvuka, boje, mirisa svježine i srijemuša najradije ostali… http://www.oblun.me/oblun-je-u-nedelju-09-04-2017-g-bio-u-kanjonu-mrtvice/

Saznaj više…

Orjen Crkvice Ledenice kamena bajka neđelja 31 3 2019g. 7 30h laka(srednja) tura

Oblun. Planinarenje i nešto više… Na Crkvice se sa neba slije najveća količina “tečnosti života” u Evropi. Ispere ga temeljito, pa nestane, a krš i kržljavo bilje ostanu da se prže na vrelom suncu. Tamo nema ničega osim nepojmljivo surovog krajolika. Iz mašte je isplovio nestvaran “lebdeći put” i skladne tvrđave od fino tesanog kamena, koje povremeno uskoče u naše źenice. Svako podśećanje na taj predio stvara dilemu privida. Krajem 19st. bile su strateški važno mjesto crnožute monarhije sa 7000 ljudi. Druga pekara u Evropi, stadion, hipodrom sa carsko-oficirskim ložama, hotel, restorani, prodavnice… http://www.oblun.me/oblun-je-u-nedelju-12-03-2017-g-bio-na-veljem-vrhu-na-orjenu/#jp-carousel-16899

Saznaj više…

Svač Ulcinj Šasko i Zogajsko jezero Solana Ada Bojana Valdanos neđelja 26 5 2019g. 7h rekreativna tura

Oblun. Planinarenje i nešto više…Svač (Šas) jedan od najpoznatijih „mrtvih gradova”, praistorijskih arheoloških lokaliteta na istočnoj obali Jadrana. Posmatraćemo ptice na Solani, kalimere na Port Mileni. Naučićemo kako se “bere” so,  šetati Adom Bojanom, U Ulcinju pored Balšića dvora slušati legende o ulcinjskom robu Servantesu, potonjem lažnom mesiji S.Ceviju. Krajičkom oka i dana osvrnućemo se na uvalu i maslinadu Valdanos…http://www.oblun.me/oblun-je-u-nedelju-26-03-2017-g-bio-u-regionu-ulcinja/  

Saznaj više…

 • Plan akcija je podložan izmjenama, naročito usljed nepovoljne prognoze vremena.

  Učešće na akciji je dobrovoljno i na sopstvenu odgovornost! Pridržavaj se pravila ponašanja prema prirodi i ostalim učesnicima.

  Važan dio Akcije su upoznavanje kulture, istorije, geografije, flore, faune i zabavni sadržaji.

  Izvršavaj uputstva vođe izleta, jer je on i zakonski odgovoran za tebe! Neka ti je uvijek u vidnom polju. Primjedbe koje imaš saopšti mu nasamo poslije ture.

  Prilagodi se grupi, ne žuri, zaostanak najavi! Detaljno se informiši i pripremi za napore na turi. Ponesi da nudiš, ne da tražiš. Uvijek ponesi za kišu i hladnoću ili trpi!

  Brini o bezbjednosti, svojoj i drugih! Ne bacaj smeće! Ne čupaj biljke! Pomogni slabijima. Ne odronjavaj krše! Pusti druge da uživaju u prirodi.