D O P U N A SPISKA ZA TARABOŠ

SDC17300Oblun. Planinarenje i nešto više…
 
POLICIJA NAM JE ODOBRILA   D O P U N U   SPISKA   ZA   TARABOŠ
 
DO ŚUTRA (SRIJEDA) 30 MART U 12h.
 
SVI KOJI SU NAKNADNO ZVALI ILI SU MISLILI DA SU ZAKASNILI ZA USPON NA TARABOŠ MOGU SE PRIJAVITI DO ŚUTRA U 12°°h
Prijava sa SVIM PODACIMA SA LK( PASOŠA) ( ime i prezime, dat rođenja, br lk, datum i mjesto izdavanja lk, matični br).

Komentariši

 • Plan akcija je podložan izmjenama, naročito usljed nepovoljne prognoze vremena.

  Učešće na akciji je dobrovoljno i na sopstvenu odgovornost! Pridržavaj se pravila ponašanja prema prirodi i ostalim učesnicima.

  Važan dio Akcije su upoznavanje kulture, istorije, geografije, flore, faune i zabavni sadržaji.

  Izvršavaj uputstva vođe izleta, jer je on i zakonski odgovoran za tebe! Neka ti je uvijek u vidnom polju. Primjedbe koje imaš saopšti mu nasamo poslije ture.

  Prilagodi se grupi, ne žuri, zaostanak najavi! Detaljno se informiši i pripremi za napore na turi. Ponesi da nudiš, ne da tražiš. Uvijek ponesi za kišu i hladnoću ili trpi!

  Brini o bezbjednosti, svojoj i drugih! Ne bacaj smeće! Ne čupaj biljke! Pomogni slabijima. Ne odronjavaj krše! Pusti druge da uživaju u prirodi.