Planinarske akcije: vikend u Sarajevu ili lokalna akcija: subota ili neđelja 29 ili 30 11 2014g.

imagesCABZMD5R

Planinarske akcije: vikend u Sarajevu ili lokalna akcija: subota ili neđelja 29 ili 30 11 2014g. -Vikend u Sarajevu: Ukoliko želite ići na Memorijalni uspon na Bjelašnicu i obilazak  Sarajeva 28- 30 11 2014g. prijavite se do četvrtka u 20h.( vrijeme je povoljno)! -Ukoliko vremenske prilike dozvole u subotu ili neđelju organizovaćemo neku laku ili rekreativnu lokalnu akciju (po dogovoru, a u skladu sa prognozom). Svi koji su zainteresovani za planinarenje  neka se prijave do petka u 18h.

 

Komentariši

 • Plan akcija je podložan izmjenama, naročito usljed nepovoljne prognoze vremena.

  Učešće na akciji je dobrovoljno i na sopstvenu odgovornost! Pridržavaj se pravila ponašanja prema prirodi i ostalim učesnicima.

  Važan dio Akcije su upoznavanje kulture, istorije, geografije, flore, faune i zabavni sadržaji.

  Izvršavaj uputstva vođe izleta, jer je on i zakonski odgovoran za tebe! Neka ti je uvijek u vidnom polju. Primjedbe koje imaš saopšti mu nasamo poslije ture.

  Prilagodi se grupi, ne žuri, zaostanak najavi! Detaljno se informiši i pripremi za napore na turi. Ponesi da nudiš, ne da tražiš. Uvijek ponesi za kišu i hladnoću ili trpi!

  Brini o bezbjednosti, svojoj i drugih! Ne bacaj smeće! Ne čupaj biljke! Pomogni slabijima. Ne odronjavaj krše! Pusti druge da uživaju u prirodi.