Carev Laz – Rijeka Crnojevića – Obodska pećina i grad – Poseljani 23.02.2014. god, neđelja u 08h rekreativna (laka) tura

001 rijeka crnojevica 0214

Carev Laz – Rijeka Crnojevića – Obodska pećina i grad – Poseljani 23. 02. 2014.god, neđelja u 08h rekreativna ( laka) tura Oblun. Planinarenje i nešto više… Poželjno je imati duboku obuću debelog đona, odjeću primjerenu uslovima:velike vlage i odsustvo sunca ( tanka – “šuškava” jakna za zaštitu od vode koja kaplje sa stijena i drveća, tanka sintetička jakna tzv polar, “duks”, i par majica za preobuku. (Jedan komplet rezervne odjeće i obuće uvijek ostavite u autobusu). Ponijeti nešto lake hrane, topli napitak, vodu(1,5l), suvo voće, slatkiše. Neophodna je minimalna kondiciona pripremljenost. TEMPO HODA SE PODEŠAVA PREMA NAJSPORIJEM UČESNIKU. “Sastavni dio svake akcije čine edukativni ( upoznavanje sa kulturom, istorijom, geografijom, florom i faunom …) i zabavni sadržaji.” Polazak u neđelju 23. 02. 2014 god u 8h ispred prostorija kluba kod Bazara u Bloku V. Povratak u Podgoricu do 18h. Prijevoz: kombi, sopstveni. Akontacija 5e, može se izvršiti lično ili na žiro račun br: 510-65042-78 kod CKB banke. Informacije na tel 067 813 813 ili 069 156 064. Akontacija se vraća ukoliko se akcija odloži. Prijava sa akontacijom od 5 eura i dodatne informacije na sastancima kluba: utorak i četvrtak 18-19h Blok V -ul Blaža Jovanovića 17, prreko puta Bazara prolaz iza apoteke Luna, najkasnije do četvrtka. Neblagovremeno prijavljivanje otežava organizaciju i dovodi u pitanje učešće na akciji!

Komentariši

 • Plan akcija je podložan izmjenama, naročito usljed nepovoljne prognoze vremena.

  Učešće na akciji je dobrovoljno i na sopstvenu odgovornost! Pridržavaj se pravila ponašanja prema prirodi i ostalim učesnicima.

  Važan dio Akcije su upoznavanje kulture, istorije, geografije, flore, faune i zabavni sadržaji.

  Izvršavaj uputstva vođe izleta, jer je on i zakonski odgovoran za tebe! Neka ti je uvijek u vidnom polju. Primjedbe koje imaš saopšti mu nasamo poslije ture.

  Prilagodi se grupi, ne žuri, zaostanak najavi! Detaljno se informiši i pripremi za napore na turi. Ponesi da nudiš, ne da tražiš. Uvijek ponesi za kišu i hladnoću ili trpi!

  Brini o bezbjednosti, svojoj i drugih! Ne bacaj smeće! Ne čupaj biljke! Pomogni slabijima. Ne odronjavaj krše! Pusti druge da uživaju u prirodi.