Oblun je u neđelju bio na Bardanjoltu, Medovi, Draču

I ove godine, po šesti put, PK Oblun pośećuje Bardanjolt u predgrađu Skadra, na kome su 1912/13. godine izginule nekolike hiljade Crnogoraca.

Takođe smo šesti put položili vijenac u more u spomen na najmanje 395 predaka koji su 1916g. “raskinuli ugovore sa Amerikom, najboljom “ekipom” svijeta u koju su se jedva plasirali”, i vrnuli da brane majku i domovinu. Pred lukom Medova potonuli su, ostavivši potomcima “samo” slavno ime!

Obišli smo Drač, jedan od najljepših i najstarijih Albanskih gradova.

Komentariši

 • Plan akcija je podložan izmjenama, naročito usljed nepovoljne prognoze vremena.

  Učešće na akciji je dobrovoljno i na sopstvenu odgovornost! Pridržavaj se pravila ponašanja prema prirodi i ostalim učesnicima.

  Važan dio Akcije su upoznavanje kulture, istorije, geografije, flore, faune i zabavni sadržaji.

  Izvršavaj uputstva vođe izleta, jer je on i zakonski odgovoran za tebe! Neka ti je uvijek u vidnom polju. Primjedbe koje imaš saopšti mu nasamo poslije ture.

  Prilagodi se grupi, ne žuri, zaostanak najavi! Detaljno se informiši i pripremi za napore na turi. Ponesi da nudiš, ne da tražiš. Uvijek ponesi za kišu i hladnoću ili trpi!

  Brini o bezbjednosti, svojoj i drugih! Ne bacaj smeće! Ne čupaj biljke! Pomogni slabijima. Ne odronjavaj krše! Pusti druge da uživaju u prirodi.