Oblun je u neđjelju 21.08.2016.g. popeo Maja Kolajet

Tu u grotlu surih litica, u carstvu krša na 2200mnm, đe nema ničega osim kiša i snijega, đe su noćne temperature više od 300 dana u godini niže od 0°C rastu svakojake biljke. Pastelnih boja sitni i naizgled krhki 20-ak vrsta cvjetova(opojnog mirisa) u zavijutku stijene i na njoj napravili su pravu botaničku baštu. A tu evo pčela i osa. Zadivljujuća je ljepota i snaga naizgled slabih i krhkost “jakih”, čudesan je život.

Odgovori

 • Plan akcija je podložan izmjenama, naročito usljed nepovoljne prognoze vremena.

  Učešće na akciji je dobrovoljno i na sopstvenu odgovornost! Pridržavaj se pravila ponašanja prema prirodi i ostalim učesnicima.

  Važan dio Akcije su upoznavanje kulture, istorije, geografije, flore, faune i zabavni sadržaji.

  Izvršavaj uputstva vođe izleta, jer je on i zakonski odgovoran za tebe! Neka ti je uvijek u vidnom polju. Primjedbe koje imaš saopšti mu nasamo poslije ture.

  Prilagodi se grupi, ne žuri, zaostanak najavi! Detaljno se informiši i pripremi za napore na turi. Ponesi da nudiš, ne da tražiš. Uvijek ponesi za kišu i hladnoću ili trpi!

  Brini o bezbjednosti, svojoj i drugih! Ne bacaj smeće! Ne čupaj biljke! Pomogni slabijima. Ne odronjavaj krše! Pusti druge da uživaju u prirodi.