Plan akcija za 2015 godinu

Oblun. Planinarenje i nešto više…

J a n u a r

3 Vrsuta laka održana
4 Velje brdo, Magara rekreativna održana
8 Rumija – Božićni uspon teška održana
9-11 Hajla srednja održana
10 Sjenica, Medun laka održana
17 Crni vrh. Crno j. laka održana
24 Ostroške g,Uroševa-Manastir Ostrog laka održana
25 Kučke pl-4 god.doba-zima-Hum Orahovski srednja održana
31 Čelinski v, Klik srednja održana

F e b r u a r

7 Rebrčnik laka održana
8 Vrtijeljka, Lipska pećina rekreativna održana
13-15 Prekornica-tradicionalni uspon teška  održana
13-15 Prenj-Lupoglav-Memorijalni uspon ekstremna  održana
15 Luštica,Obosnik,Rose,Žanjice rekreativna  održana
21 Brotnjik srednja  održana
22 G. Brdo,Haj-Nehaj, Velji Grad laka  održana
28 Kučke pl-Šila srednja  održana

M a r t  

1 Petilje laka održana
7 Jeremijino brdo laka održana
7-8 Orjen, Noć punog mjeseca-Subra srednja održana
13-15 Prokletije- Jezerce Stogut, Tifran ekstremna održana
15 Gorazda,Stanjevići,Pobori,Budva laka  održana
21 Pivska pl, Panos, Zarisnik srednja  održana
22 Šas, Ulcinj, Velika Plaža, Solana rekreativna  održana
28 Prošćenske pl- Đurđevica, Vrhovi srednja  održana
29 Kanjon Cijevne laka  održana

A p r i l  

4 Kučkom planinom, Korita, Bukumirsko j, srednja  održana
5 Taraboš-Skadar laka   održana
10 Vaskrs- Bjelasicom, Trešnjevik, Jelovica srednja   održana
11 Rovačka glava srednja   održana
18 Orjen- Gumbar,V.M. Jastrebica srednja   održana
19 Kanjon Mrtvice laka   održana
25 Cetinje-Hum srednja   održana
26 Izvor Morače-Oblunovom stazom srednja   održana

M a j

1-2 Kozlinovača,Ravna,Ladin,Ljubišnja,Draga srednja   održana
3 Biogradsko jezero,Bendovac laka   održana
9 Orjen-Reovačka Greda,Vučji zub srednja   održana
10 Župa, Manastir Ostrog srednja   održana
16 Lolom, Semolj,M Zebalac, Bijela srednja   održana
17 Golija srednja   održana
21 Lovćenski maraton,Štirovnik laka   održana
22-24 Streoč, Dečanska pl teška
24 Kučke pl-4 g.doba – proljeće- Krisitor srednja   održana
30 Tali,Lukanje čelo srednja
31 Krstarenje Skadarskim jezerom rekreativna

J u n  

5-7 Šar planina Bistra,Vrtop, Rudoka teška   održana
7 Planinica, Mojan, Paunova gl srednja   održana
12-14 Prenćani Vaškovo, Barice-Ujač,Balkan,Crni v rekreat   održana
14 Durmitor, Crvena greda, Jablan jezero srednja   održana
19-21 Kokoravac,Torna( Bablji z), teška
21 Gradište srednja   održana
26-28 Velež, Crvanj teška
28 Sinjajevina Jablanov vrh srednja   održana

J u l  

3-5 Prokletije- Špina Rosit, Špina Bukur, Rosit teška  održana
10-12 Durmitor-Jauković, Bobotov  kuk, Rafting Tara srednja  održana
12 Komarnica-Dobri do, Turija srednja   održana
17-19 Trnovačko j Maglić, Bioč, Vrsta V Vitao teška   održana
19 Nevidio laka
23-25 Prokletije- Fortit,Vukoces, Popadija, Volušnica teška   održana
29-2 Visoke Tatre teška

A v g u s t

7-9 Prokletije Čardakut, Bošit, Aljis teška
14-16 Čvrsnica,Prenj BiH teška   održana
21-23 Skoplje, Karadžica, Jakupica srednja
21-23 Čakor,Mokra pl,Vaganica,Śekirica srednja
23 Maganik-Tromeđa,Stevanov vrh srednja
28-30 Prokletije- Valjbona, Gruk e Hapt,Komani teška

                           S e p t e m b a r

4-6 Šar pl. Brezovica, Ljuboten teška
6 Komovi, Vasojevićki kom laka  održana
10-13 Golija(Srbija), Karpati-Moldoveanu(Rumunija) teška
13 Bjelasicom Ševarina,V.M.Šiško j,Biogradsko j srednja   održana
18-20 Visočica,Vran, Vlahinja teška
20 Maganik- Međeđi vrh, Babini z. srednja
26 Kučke pl-4g.doba-ljeto-Paśak,Surdup,Štitan srednja   održana
27 Sinjajevinom, Semolj V Starac Boan srednja

O k t o b a r  

3 Kapa Moračka, Kapetanovo jezero laka   održana
4 Peraške strane, Gospa od Škrpjela Lipci laka
10 Opasanica, Cecune srednja
11 Ostrovica – Mem Andrej Tomović srednja
17-18 Đalovića pećina, Jadovnik srednja
18 Vrmac srednja
24 Trmanje, V.Kamenik teška
25 Crkvice Ledenice laka
31 Kučke pl-4 g.doba-jesen- Maglič, Bukumirsko j. srednja   održana

N o v e m b a r  

1 Rasovatac, Mijovića krš laka(srednja)
7 Budoš laka   održana
8 Bardanjolt, Medova rekreativna
14 Bjelasica-Strmenica srednja
15 Ledenice, Goli vrh, Buzina laka   održana
21 Bioč, Kom Vrsta, Zgura teška   održana
22 Lovćen, Mrajanik,Tatinac laka
28 Pinčići,Bijela skala, Stari Bar-Maslinijada laka
29 Prekornica iz Morakova srednja

D e c e m b a r

5 Lebršnik laka
6 Soko grad laka
12 Planinarsko veče rekreativna
13 Gluhi do,Paštrovačka g-Vino i ukljeva laka
20 Jaz Donji Grbalj Velja Gora Bigovo-roštilj laka
26 Tvrdoš, Visoka laka
27 Vežešnik laka
31 Doček Nove Godine

U planu su i ekspedicije: Veliki Atlas(oktobar), Rila Pirin Olimp (avgust-septembar), Grand Paradiso Mont Blanc( jul-avgust). Prijavljivanje je do kraja aprila. Održaće se one za koje bude dovoljan broj zainteresovanih( datume ćemo zajednički dogovoriti ).

Komentariši