Plan akcija za 2019 godinu

Oblun. Planinarenje i nešto više…

Plan akcija  je podložan promjenama, naročito usljed nepovoljne prognoze vremena.

Alternativna, druga akcija u vikendu će se održati uvijek kad budemo imali dovoljno vodiča.

januar

2 Busovnik rekreativna
6 Noć Badnjaka Śenica pećina Magara laka rekreat
8 Rumija teška srednja
13 Lovćen Tatinac  Mrajanik srednja laka
20 VIII Memorijal Bardanjolt Medova rekreativna
26 Orline srednja  rekr
27 Vrmac rekreativna
Na akciji stičeš neprocjenjiva bogatstva.

Važan dio akcije su upoznavanje kulture,  istorije, geografije, flore, faune i zabava.

              februar

2 Stazama Martinićke bitke laka
3 Pusti Lisac srednja
10 Živa Ćosak Kaba srednja laka
16 Jezera srednja laka
17 Sv Andrija Perast Grkavac srednja laka
23 Vrsuta srednja
24 Luštica Obosnik Rose Žanjic Arza laka

 M a r t   

2 Bjelasica Ključ srednja laka
3 Solana Šas Ada Ulcinj rekreativna
9 Jedinstvena tura laka
10 Žabljak Crnojevića Balšin grad Oblun laka
17 Kanjon Cijevne Zatrijebač srednja laka
24 Vučji do Stražište Crvena stijena srednja laka
31 Orjen Crkvice Ledenice bajka srednja

                                               a p r i l

7 Kanjon Mrtvice laka
14 VIII Memorijal Taraboš Skadar laka
20-21 Mileševka Sopotnica Jadovnik srednja
21 Rovačka glava srednja
28 Izvor Morače Oblunova bisernica srednja

Da li je tura teška ili rekreativna ti odlučuješ. Vodič je koordinator, dirigent, zakonski odgovoran za  dešavanja na akciji, ali ne za posljedice samovolje učesnika. Neka ti je uvijek u vidnom polju.

                                                        M a j

1-4 Dinara Sinjal Biokovo Krka Plitvice srednja laka
5 Kapetanovo Stožac Vojnovac srednja
10-12 Velež Crvanj teška srednja
12 Kučke pl Maglič srednja
18 Ledenica Ružica srednja
19 Krstarenje Moračnik Tophala rekreativna
22 Lovćen Štirovnik  maraton teška rekrea
26 Orjen Subra V Kabao  maraton teška laka
24-26 Prokletije Špina Bukur Fortit ekstremteška

                                       J u n

31-2 Valamares Jablanica sv Vladimir teška srednja
2 Kamenik Trmanja teška laka
9 Maganik Treštenivrh Babini zubi srednja ekstr
14-16 Jakupica Karadžica teška srednja
16 Zakamenje Ostrog srednja
23 Paśak Surdup Štitan Bukumirsko jezero teška srednja
20-27 Tatre Risy Gerlah Snješka Prag ekstrem rekr
29-30 Prošćenske pl.Ljeljeni v Zabojsko jezero srednja laka

                              J u l

5-7 Cincar Vranica teška srednja
7 Kom Ljevorječki srednja
12-14 Memorijal Durmitor Ljubišnja Draga teška srednja
14 Vila Rikavačko j teška srednja
19-21 Hajla Štedim Ahmica Mušnica teška laka
19-28 Mont Blanc Gran Paradiso Triglav ekstremna
28 Sinjajevina Torna ekstr srednja

Akciju grade  SVI učesnici akcije, druže se, pomažu shodno sposobnostima i znanju. 

          A v g u s t

2-4 Prokletije Teti Rabes Boši Čardakut ekstre teška
4 Visitor Visitorsko jezero teška srednja
9-11 Ljuboten Vrtop Bistra Piribeg teška srednja
11 Durmitor Crvena g Jablan j srednja
16-18 Prokletije Aljis  Gruk e Hapt Komani ekstre teška
23-25 Trnovačko jezero V Vitao Maglić teška
25 Maglić teška
30-3 Rtanj Rumunija Moldoveanu teška

       S e p t e m b a r   

1 Lola Zebalac Lijevno Ljevišta teška srednja
6-8 Bjelasica Šestarevac Ćafa Crnag srednja
8 Prokletije Kuć Tat teška srednja
14-15 Visočica srednja
15 Njegoš Laka rekreat
21-22 Prokletije Škurt ekstremna
22 Tali Lukanje čelo laka
29 Troglava Biogradska rijeka i jezero laka
Učešće na akciji je dobrovoljno pa i ti imaš odgovornost! Poštuj prirodu i ostale učesnike.

             O k t o b a r 

6 Bioč Vrsta Śedlo teška
12 Pivska pl Sokolina Crkvičko polje srednja laka
13 X Memorijal Andrej Tomović Ostrvica srednja
20 Prokletije Streoč Dečanska pl teška
27 Komarnica Grabovica srednja
22-5 Veliki Atlas srednja rekre

 N o v e m b a r 

2 Borova b Rahman k Meandri srednja laka
3 Goli vrh Buzina laka
9 Moračka transferzala laka
10 Manita Gora teška laka
17 Veruša Bukumirsko j laka
24 Kupić Jasikova Budoška peć srednja
30 Mojan Zabeljit Đegum teška srednja

D e c e m b a r                  

1 Lisinj teška srednja
8 Golija srednja
15 Sinjajevina Baba Starac srednja
21 Budoš laka
22 Bjelasica dani vina i ukljeve laka
29 Velja Gora laka rekreat

Prijavе za Tatre i Mont Blanc do 1. Aprila, za V. Atlas do 1. avgusta.

Odgovori