Troškovnik

Na śednici Upravnog Odbora PK Oblun 25. 05. 2019. god. donijeta je

 

Odluka o članarini i troškovima akcija

Član Planinarskog Kluba Oblun može postati onaj ko izrazi želju.

I) Članarina                                                                                    10 eura  godišnje

Treći i sljedeći član porodice i đeca do 14 godina             5  eura   godišnje          

Akontacija se uplaćuje prilikom prijave za akciju. Koristi se za plaćanje transporta, garancija je ozbiljnosti prijave i ne vraća se u slučaju odustajanja.

II) Troškovi akcije su a) prijevoz(smještaj,ishrana) i b) doplatak

Prijevoz i doplatak se saberu i podijele na broj učesnika.

TROŠKOVI AKCIJE SU RAZLIČITI SHODNO DOPRINOSU UČESNIKA KLUBU.

Svih troškova akcije  su oslobođeni:

a) vodič i đeca do 7 godina, a u nekim slučajevima i pomoćni vodič, gost, donator opreme, prijevoza, smještaja i dr.

b) Član koji u nekom periodu nema novca ( sve troškove akcije snosiće Klub u diskreciji po dogovoru vodiča i prijeśednika Kluba).

Nedostatak novca ne može biti razlog neprijavljivanja za akciju.

Troškove naplaćuje sekretar, pomoćni vodič ili najmlađi član akcije.

 1)  Prijevoz (voz, autobus, kombi, auto) organizuje vodič :  .

Ako se na akciju ide privatnim vozilom vlasniku se plaćaju troškovi goriva uvećani za 50% (cijena 1l x potrošnja x km x 1,5 dizel auta oko 10e/100km benzinci 13e/100km).

2)  Doplatak (kotizacija) iznosi: – jednodnevna akcija                  -5e

  • vikend akcija                            -8e

                                                            – ili 1 mjesec                              -10e

                                        – stranci  10e/dan,15e/vikend;  mlađi od 18g  5(8)e

(Stranac je učesnik koji ima državljanstvo izvan bivše SFR Jugoslavije).

Za člana Kluba doplatak je umanjen 1e ( 4/7 ili 9)e, a kad postane aktivni član oslobađa se doplatka do kraja godine.

 Za prijave poslije određenog roka( u zadnji čas) doplatak se uvećava za 2e( 5-vikend akcija). Skupljeni novac će se utrošiti za piće poslije akcije.

 Doplatka su oslobođeni prijeśednik, treći član porodice, mlađi od 18 g,  donator( opreme, projekta, prijevoza, smještaja…) i aktivni član.

Aktivni član je:

a) vodič: organizovao i vodio najmanje 2 akcije( 1 dnevnu i 1 vikend) i išao još 8( 6j/2v) ili 10 jednodnevnih,

b) redovni učesnik akcija: bio na 14 akcija(11 jednodnevnih i 3 vikend, 13j/2v, 15j/1v) ili 17 jednodnevnih, dva člana porodice zajedno na 20j/4v akcije ili 28 jednodnevnih.

 Svi učesnici na akciji, shodno Zakonu,  imaju status člana PK Oblun i obavezni su poštovati pravila i odluke vodiča.

  

   U Podgorici                                                                        Prijeśednik

  1. 05. 2019. god.                                                    Zoran S. Mirotić